Bør du vie store deler av ditt markedsbudsjett til Influenser markedsføring?

Innholdsfortegnelse:

1.Hvorfor benytte seg av influenser markedsføring?

2.Hvordan legge en influenser strategi og komme i gang?

3.Hva bør man se etter i potensielle samarbeidspartnere?

4.Hva bør reguleres i samarbeidet?

5.Markedsføringsloven

6.Oppsummering

Sosiale medier ser ut til å ha kommet for å bli. Vi ser stadig en økning i antallet som benytter seg av internett og de ulike sosiale mediene. Visste du at 92% av befolkningen i Norge mellom alderen 9-79 år, benytter seg av internett daglig (Statisk sentralbyrå 2022)? I den anledning vil det vel ikke være utenkelig at bedrifter bør satse på markedsføring i de sosiale kanalene?

For bare et tiår tilbake var tanken om at «influenser» skulle bli en heltidsjobb fremmed. Utdanning (2022) hevder at begrepet «influenser» benyttes på individer som tjener penger på å promotere ulike produkter og tjenester, ut i de ulike kanalene. Influensere kan være alt ifra bloggere og instagramere, til youtubere. Det som kjennetegner disse er at de har opparbeidet seg sosiale profiler med en god dekning av publikum. På denne måten vil influensere kunne ses på som opinionsledere eller trendsettere og ha muligheten til å påvirke sine følgere (Utdanning 2022).

Hvorfor benytte seg av influenser markedsføring?

Influensermarkedsføring kan se på som en type nettbasert markedsføring, der bedrifter inngår et samarbeid med en eller flere influensere. Gjennom samarbeidet vil bedriften betale eller gi influenseren produkter eller tjenester, mot at de publiserer innhold i deres personlige kanaler (Media Performance 2022). Instagram og TikTok viser seg å være kanaler som blir hyppig brukt til denne type markedsføring. Statistikker viser at Instagram er den kanalen som øker mest i Norge blant brukere over 18 år (Viva Media 2021). Ved å benytte såkalte opinionsledere og trendsettere med et bredt utvalg av publikum, vil plattformer med økende brukere, være svært potensielle kanaler og satse på.

Hvordan legge en influenser strategi og komme i gang?

Hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/datamaskin-samarbeid-mote-arbeid-3194521/

I denne delen av innlegget vil jeg gjøre et dypdykk inn i hvordan din bedrift eller du som annonsør kan legge en influenser strategi. Det er viktig at du i forkant har en tanke om hvor mye av din tid du vil vie til planlegging, utførelse og gjennomføring av strategien. Du bør ha i bakhodet at det å kjøre en kampanje med influensere krever en del energi, ettersom at disse må overvåkes og følges opp. Når du inngår et samarbeid bør du også være klar over at misforståelser og feil kan oppstå underveis, og at dere sammen kan ta lærdom i dette.

Bestem deg for plattform

Hentet fra:https://www.pexels.com/nb-no/bilde/nettverk-teknologi-google-mobiltelefon-607812/

I førsteomgang bør virksomheten bestemme seg for hvilken plattform de primært ønsker å benytte. Det er viktig å poengtere at du gjerne kan utvide til flere plattformer i ettertid, dersom du ser behovet for dette. Det mest ideelle vil være at virksomheten benytter seg av en plattform som den allerede er tilstede i. Når du har sett deg ut en plattform, bør du også sjekke at denne plattformen vil kunne prestere bra i din bransje.

Undersøk ulike influensere

Når du har bestemt deg for en plattform, vil det neste steget være naturlig og se på hvilke typer influensere du er ute etter å samarbeide med. Det vil være nødvendig og velge de influenserne som du ser på som mest relevante for din kommende kampanje. Ønsker du å satse på influensere med med 2000- 10 000 følgere? eller er du ute etter og sikte høyt og treffe personer med over 100 000 følgere. Uansett hva du velger bør du ha i bakhodet at valget av influensere, vil kunne påvirke budsjettet ditt (Media Performance 2022).

Hva ønsker du å oppnå med influenser markedsføringen?

Merkekjennskap og salg er en av de vanligste grunnene til at bedrifter ønsker og ta i bruk influenser markedsføring. Slike mål er svært omfattende, så det vil derfor være lurt at du underveis er klar over hvilken målgruppe du er ute etter å nå og deretter sette begrensinger for å oppnå best mulige resultater (Media Performance 2022).

Ta kontakt

Hentet fra:https://www.pexels.com/nb-no/bilde/bord-samtale-anrop-datamaskin-4240498/

Når man har fastslått sin influenser strategi, er det tid for å finne ut hvordan du skal komme i kontakt med potensielle influensere. Dersom personen du ønsker å kontakte ikke har for mange følgere, vil en enkel og potensiell måte og kontakte dem på, være å sende de en privat melding fra ønsket kampanje plattform. Hvis influenseren derimot ser ut til å ha en rekke andre samarbeid eller mange følgere, vil det nok være mer lønnsomt og sende personen en mail, eller en henvendelse med kontaktinformasjonen som de har oppgitt i sin biografi.

Hva bør man se etter i potensielle samarbeidspartnere?

Influensere finnes overalt. Dette er mennesker som er innflytelsesrike og som kan ha stor påvirkningskraft. Når din bedrift skal velge en potensiell samarbeidspartner er det nødvendig og stille seg selv noen viktige spørsmål. Daniel T.H. Henriksen (2021) deler noen viktige spørsmål på sin blogg, som jeg så meg svært enig i. Blant disse finner du:

 • Har influenseren vi ønsker noen like standpunkter om bedriftens visjoner og mål?
 • Vil influenseren kunne nå den målgruppen som vi ønsker?
 • Har influenseren troverdighet hos sitt publikum?
 • Er det lønnsomt for vår virksomhet og samarbeide med denne influenseren og vil det kunne generere noe salg?

Det er ikke slik at alle samarbeid er gode. For noen bedrifter vil det kunne være suksessfullt å benytte influenser markedsføring, men for andre en stor fiasko. Feil valg av influensere vil i verstefall kunne føre til at man skader virksomhetens omdømme. Det er viktig at influenseren og bedriften finner en balansegang der de klarer å ivareta influenserens og merkevarens, holdninger og verdier (Daniel Henriksen 2021). På den andre siden er det vel så viktig at produktene eller tjenestene som influenseren skal promotere appellerer til dets følgere. På denne måten er man med på å skape troverdighet hos publikum. Dersom produktene er irrelevante og ute av kontekst, vil det i verstefall kunne føre til at deres følgere blir misfornøyde og slutter å følge influenseren.

Jørgine Massa Vasstrand (også kjent som funkygine) sitt samarbeid med Intersport og Reebok, er et godt eksempel på et samarbeid som skaper troverdighet for merkevaren og hennes følgere. Årsaken til dette er rett og slett at hennes innlegg appellerer til hennes interesser (Vasstrand 2020).

Bilde er hentet fra: https://www.facebook.com/Intersportstorkaia/posts/2546679198947156/

Tall fra interbus-undersøkelsen til kantar (2020), viser at 35% av personer mellom 15-29 har handlet produkter eller tjenester etter at en influenser har vist det frem eller anbefalt det. Slike tall viser til effektiviteten av influenser markedsføringen. Dersom man klarer og få til et samarbeid som vil skape en vinn- vinn situasjon for begge parter, kan man se på samarbeidet som suksessfullt.

Hva bør reguleres i samarbeidet?

Hentet fra:https://www.pexels.com/nb-no/bilde/handtrykk-intervju-avtale-uskarphet-6953854/

Når man inngår et samarbeid vil det kunne være nødvendig og skrive under på en avtale. Avtalen skal sikre at begge parter er enige om hva skal leveres og hvilke resultater man ønsker og oppnå. På denne måten vil begge parter føle at de har et ansvar og begge parter vil samtidig kunne fremstå som profesjonelle (Torjusen 2018). Forretningsrådgiver Marius Torjusen (2018) trekker blant annet frem noen av disse punktene som viktige i en samarbeidsavtale:

 • Hvilket innhold skal produseres
 • Hvor skal innholdet produseres
 • Rapportering av rekkevidde og engasjement
 • Rettigheter til bruk av innlegg, bilder og videoer.
 • Hvilke aktiviteter influenseren plikter til å delta på
 • Eksklusivitet knyttet til ambassadørskap
 • Krav til merking av innlegg
 • Varighet på samarbeid
 • Skattemessige konsekvenser ved eventuell sponsing av produkter eller tjenester

Markedsføringsloven

Parallelt med at bruken av influenser markedsføring øker, øker samtidig risikoen for ulovlig markedsføring. Utfordringen i denne type markedsføring er ofte er det er mange parter involvert. Det kan derfor være utfordrende og til enhver tid å vite hvem som har ansvaret for at markedsføringen skal tre i henhold til markedsføringsloven.

En av lovene som Forbrukertilsynet (2022) fastslår er blant annet at all form for skjult reklame er forbudt. Dette viser til nødvendigheten av å tenke over om produktinformasjonen man gir ut er riktig og om disse kan dokumenteres. Det er også viktig at det tydelig kommer frem om man reklamerer for et engangskjøp eller et abonnement. Dersom du er sponset noen produkter eller tjenester skal det tydelig merkes med «annonse» eller «reklame».

Vi har sett sanksjoner knyttet til denne type markedsføring tidligere, og dette kan være med på å gjøre stor skade hos virksomheten og hos influensere. Vi skal ikke lenger enn tilbake til 2021 da influenseren Sophie Elise Isaksen ble pålagt en heftig bot av forbrukertilsynet, etter brudd på markedsføringsloven om skjult reklame (Løland 2021).

Du kan lese mer om saken HER!

Det store spørsmålet knyttet til markedsføringsloven er hvem det er som egentlig har ansvaret og hvilke sanksjoner følger med? Forbrukertilsynet (2022) hevder at annonsørene har hovedansvaret, men fastslår likevel at alle som kan ansvarligjøres for reklamen ,har en aktiv rolle. På denne måten kan de ansvarlige ses på som influensere, annonsører, nettverket, reklamebyråer som står bak kampanjen og andre næringsdrivende som har tatt del i kampanjen. Derfor kan vi si at alle i markedskjeden skal i prinsippet holdes ansvarlig ved lovbrudd. Sanksjonene ved eventuelle lovbrudd varierer fra sak til sak, og kan gagne alle aktive i markedskjeden.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at influenser markedsføring har blitt en trend som har kommet for å bli. Vi ser stadig flere benytter seg av sosiale medier, og som en konsekvens av dette vil disse plattformene være nyttige for bedrifter å benytte i sin markedsføring. Det er likevel ikke sagt at influenser markedsføring er noe for alle, så det er opp til hver enkelt virksomhet og finne nyttigheten av slike samarbeid. For å oppsummere vil jeg fastslå at gode avtaler og regler vil være lønnsomt for alle parter. På denne måten kan man unngå å havne på feil side av markedsføringsloven og dets sanksjoner.

Referanser:

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/statistikk/norsk-mediebarometer

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/influencer

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/det-pavirkerbransjen-ikke-viser-deg-1.15160391

https://blog.inzpire.me/

https://blogg.markedspartner.no/influencer-marketing-ting-du-bor-tenke-pa-for-du-signerer-samarbeidsavtalen

https://www.facebook.com/Intersportstorkaia/posts/2546679198947156/

https://blogg.markedspartner.no/influencer-marketing-ting-du-bor-tenke-pa-for-du-signerer-samarbeidsavtalen

https://wiersholm.no/nyheter/influencer-marketing-hvem-star-ansvarlig-for-innholdet

https://www.nettavisen.no/livsstil/influenser-ma-punge-ut-for-brudd-pa-markedsforingsloven/s/12-95-3424187676

Du må gjerne legge med til på LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *