Kan et godt nettverk og gode mentorer være en nøkkelen inn i arbeidslivet?

Jeg er godt over halvveis i min bachelorgrad i markedsføring og salgsledelse. I dette semesteret har jeg som tidligere nevnt valgt å ta en fordypning i digital markedsføring. Jeg har alltid vært fasinert av markedsføring. Den digitale delen av markedsføring er stadig i vekst og utvikling. Teknologi og innovasjon skaper nye muligheter som ikke har eksistert tidligere. Dette gjør at et godt nettverk og gode mentorer stadig blir mer nødvendig. Kanskje vil en fremtidig mentor eller et godt nettverk være en nøkkel til din drømmejobb!

Tidligere i uken gjennomførte jeg First Round sitt digitale kurs Networking Basics, for hvordan man kan skaffe seg en relevant mentor. I dette blogginnlegget vil jeg gå nærmere inn på kurset og avslutningsvis vise til hvordan mitt team skaffet seg en relevant mentor til vår ny oppstartede nettbutikk Reborn by HW.

Hvordan kan du jobbe med nettverksbygging?

En viktig del av det å skaffe seg et godt nettverk begynner med synlighet. Siden starten av min bachelorgrad har våre forelesere «mast» på oss studenter om synlighet. Det å bygge et godt nettverk er ikke gjort over natten og for mange kan det å gjøre seg synlig være utfordrende og litt kleint. For min del ble den digitale plattformen LinkedIn, starten på å gjøre meg synlig for næringslivet. LinkedIn er en plattform som baserer seg på å skape forbindelser og bygge nettverk. På LinkedIn kan du dele, like og kommentere innlegg, knytte forbindelser med bekjente fra næringslivet, eller knytte kontakt med folk som du ønsker og bli bedre kjent med.

Mine erfaringer med LinkedIn

Jeg har nå brukt LinkedIn i godt over et år. På denne tiden har jeg vært i kontakt med og knyttet en rekke nye forbindelser med både folk jeg kjenner godt, svært lite eller spennende profiler som har dukket opp i mitt nettverk. Jeg skal ærlig innrømme at jeg var litt skeptisk til det å dele så mye av og om meg selv i starten, men at jeg over tid har sett og erfart viktigheten av det for å bygge et nettverk. Mitt tips til alle studenter der ute som er i tvil om å komme i gang med nettverksbyggingen, er at det er ikke noe vits i å vente.  Det er bare å kaste seg ut i det, for før eller siden er du nødt til å komme i gang!

First Round sitt kurs Networking Basics

First Round er et nettkurs laget av Paul Pesek. og tar utgangspunkt i hvordan du kan gå frem for å skaffe deg en relevant mentor. Dette kurset kan blant annet benyttes som et verktøy for studenter til å gjøre seg mer synlig for arbeidsmarkedet. I denne delen av blogginnlegget vil jeg se nærmere på de åtte ulike modulene kurset tar for seg, for å vise til hvordan du kan mestre nettverksbygging.

Modul 1: Din profesjonelle identitet

Den første modulen tar for seg hvem du er som student og hvem du er som nykommen arbeidssøker. Etter endt studie viser kurset til at du er langt ifra ferdig utlært, og at det vil kunne ta tid før du vil kunne føle deg 100% trygg i den nye jobben du skal ta fatt på. For å kunne søke etter mentorer eller andre profesjonelle trekker Pesek frem fem kvaliteter som kan være nyttige i letingen. Disse er:

Empati: Handler om at du kan se mentoren sitt perspektiv og synspunkter

Nysgjerrighet: Handler om at du kan vise engasjement og nysgjerrighet rundt mentoren sine erfaringer, råd og reise.

Relevans: Vise til hvorfor og hvordan mentoren er relevant for deg og din reise videre.

Respekt: Handler om at du skal behandle din mentor slik du selv ville blitt behandlet

Takknemlighet: Vis at du er takknemlig for den tiden og de erfaringene mentoren deler og bruker på deg.

Modul 2: Finne mentor via LinkedIn

LinkedIn er en suveren plattform til å bygge nettverk. Når du skal finne en mentor ved hjelp av LinkedIn, skiller kurset mellom fire forskjellige måter å finne kontakter på:

Perfect overlap: at man identifiserer seg med noen som man har noe til felles med.

-Eks. en som går samme studieretning eller jobber innenfor samme bransje

Great overlap: Dette kan være en som tar lik utdanning som deg eller studerer på samme skole.

Similarities: Dette kan være personer som jobber i en bransje du har interesse for, eller personer som har lignende utdanning som deg på en annen skole.

Someone interesting: Dette kan være personer som du syntes er interessante, men ikke tilfeldigvis har noe til felles med

Modul 3: Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn

Når du skal ta kontakt med noen ukjente folk på LinkedIn kan det være vanskelig å vite hvor du skal henvende deg. I kurset viser Pesek til at det er forskjeller mellom å kontakte folk på mail og kontakte folk på LinkedIn. Det å kontakte personer på LinkedIn er gjerne mer uformelt og det kan være en raskere og lettere måte å kontakte nye mennesker på. Kommunisering via mail er derimot mer formelt og kan oppleves som mer personlig for mentoren, noe som igjen kan føre til en større sannsynlighet for å få svar. Når det er snakk om hva du skal vektlegge i meldingen til mottakeren er det viktig at du svarer på hvem du er, hvorfor du tar kontakt og hva du lurer på eller ønsker fra den du kontakter. Slike faktorer kan bidra til å øke sannsynligheten for å få svar.

Modul 4: Koordinering

Modul fire tar i hovedsak for seg hvordan du skal koordinere en samtale. I denne fasen vil det være spesielt viktig at du virker nysgjerrig og engasjert. Mentoren du ønsker å kontakte har nok med stor sannsynlighet en relativt tett timeplan, derfor er det viktig at du respekterer den andre parten sin tid, ved at du foreslår dato, sted og tid og stiller forberedt til samtale.

Modul 5: Koordinering av samtalen

I denne fasen vil det kunne være nyttig å ta med seg de fem nevnte kvalitetene fra første modul, for å sikre at samtalen blir best mulig for begge parter. Modul fem gir deg en introduksjon i hvordan du bør starte, lede og avslutte en samtale.

Modul 6: Historiefortelling

Denne modulen går ut på at du skal styre samtalen i den retningen du ønsker, samtidig som at du fremstår som profesjonell. I historiefortellingen må du gjerne ha en kort introduksjon av deg selv først der du viser til dine styrker og svakheter. Videre i samtalen kan du fortelle litt om hvem du er i skole og jobbsammenheng, hva du ønsker videre i karrieren og ikke minst hva målet ditt er ved å snakke med mentoren. Det er viktig å holde seg kort og konsist i slike samtaler, samt at du lytter til det mentoren har å komme med.

Modul 7: Research og Spørsmål

På lik linje som i et jobbintervju, vil det å stille forberedt til en samtale med mentor, være svært essensielt for å oppnå størst mulig utbytte for begge parter. I kursets modul syv nevnes det tre ulike kategorier som du kan dele spørsmålene inn i:

The main question: Hovedspørsmålet bør handle om mentorens historie eller bedriften som vedkommende jobber i.

The second question: Bør handle om hvilke arbeidsoppgaver mentoren har i dag eller hvilke oppgaver som gjennomføres i virksomheten.

The third question: Her bør du spørre om konkrete råd og tips mentoren har til deg, basert på den tidligere samtalen dere har hatt.

Modul 8: Bygge langvarige og gode relasjoner                    

Modul åtte handler om å bygge en god relasjon med mentoren. Ved å opprettholde kontakten har du muligheten til å kunne skaffe deg enda mer kunnskap og veiledning i fremtiden. I denne fasen er det også svært viktig at du viser til din takknemmelighet ovenfor mentorens bruk av tid til å snakke med deg. For å vise til takknemlighet kan det være lurt å sende en mail til mentoren i etterkant av samtalen, der du viser til hvor takknemlig du er for at mentoren har gitt deg tips og råd, samt satt av tid til en samtale. Avslutningsvis i mailen kan det også være relevant og høre om mentoren vil holde kontakt fremover. Slike tilfeller vil kunne bidra til å vise til din takknemlighet.

Hvordan gikk vi frem for å skaffe en mentor til Reborn by HW?

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
https://www.facebook.com/sammenformyhome/photos/1080428095625492

Når vi skulle skaffe en mentor til vår nye nettbutikk Reborn By HW, erfarte jeg viktigheten av å ha et nettverk. Jeg erfarte at det å kjenne noe som kjenner noen, er en rask vei for å komme inn i varmen av et spennende prosjekt. I mitt team sitt tilfelle kunne sjefen på min arbeidsplass Health Workers, sørge for at vi kom i kontakt med en mentor til vårt nye konsept. Et konsept som i hovedsak går ut på at vi ønsker å kunne tilby noe som kan bidra positivt på bærekraft. En mentor i en veldedighetsorganisasjon kalt MAAO(My African Aid Organisation) , ble av den grunn svært attraktivt for vårt kommende prosjekt.

Slike tilfeller som nevnt ovenfor, viser til hvor enkelt, men samtidig nyttig det vil være å bygge seg et nettverk. Det er bare å gjøre seg synlig, tørre å prøve og feile. Kanskje er din mentor en forbindelse på LinkedIn unna. Dersom du er nysgjerrig på hvordan du kan komme i gang med din profesjonelle karriere, kan dette kurset være en god start på å innhente inspirasjon. Gjerne ta en titt på kurset HER, dersom dette er av interesse.

-Emilie

Du må gjerne legge med til på LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *