ER OKR VEIEN TIL DIN ORGANISASJONS SUKSESS?

Vi har nå startet opp i del 3 i valgfaget, digital markedsføring. Jeg ser frem til en praktisk og lærerik del med Karl Philip Lund. I denne delen skal vi blant annet lansere vår helt egen nettbutikk, så hold dere fast. Det er mye spennende i vente.

Mandag 28.03 hadde vi vår andre forelesning med Karl Philip i emnet E-varehandel. Dette var en kul og lærerik forelesning med 3 gjesteforelesere. Vi ble introdusert og presentert for de ulike selskapene Telia, Evo, Futureworks og hva som har vært nyttige faktorer for deres suksess. I forelesningen hadde vi blant annet besøk av Kim Leinan og Andreas Olav Skjetne. Her ble vi introdusert for målstyringsverktøyet OKR, og hvordan dette kan implementeres i ulike virksomheter.

I slutten av forrige uke gjennomførte jeg blant annet et kurs kurs om OKR som er laget i samarbeid med Inevo og Futureworks AS og syntes dette var et kult og nyttig verktøy som kan benyttes. Etter at Kim Leinan fra Futureworks AS hadde en lærerik og spennende presentasjon av verktøyet på mandagen, fikk jeg en bredere og mer praktisk forståelse av hvordan jeg senere kunne implementere OKR i vårt Team. I dette blogginnlegget vil jeg derfor ta utgangspunkt i det jeg har lært fra forelesningen, og fra kurset til å skrive om OKR-verktøyet og dets betydning.

Hva er OKR?

OKR er et målstyringsverktøy som kan benyttes til å gjøre om strategi til målbare resultater ut i ulike team i organisasjonen. Forkortelsen OKR står for objective and key results. Et slikt verktøy kan benyttes av ledende organisasjoner, for å «sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid» (Inevo 2022). «Objective» kan ses på som selve ambisjonen eller målet til organisasjonen og skal si noe om hva du ønsker å oppnå og hvorfor. Videre har man Key results, disse kan ses på som delmål på veien til et hovedmål (objektivet). OKR skal kort fortalt kunne besvare alle de grunnleggende spørsmålene i virksomheten i hvert kvartal.

«Objective» kan gjerne ses på som kvalitative mål og skal virke så inspirerende at hver enkelt ansatt i organisasjonen har lyst til sprette ut av sengen på morgen for å dra på jobb. For å kunne oppnå dette er man nødt til å sikre objectives som kan ha betydning for enhver i organisasjonen. For at ambisjonen skal være god, bør den være mulig å gjennomføre i løpet av en periode og uavhengig av andre parters betydning. En god objective for virksomheten Health Workers kunne for eksempel vært å:

  • Dominere yrkesklærbransjen i Vestfold (Hvis dette er realistisk for den gitte perioden)

Key results er derimot de ulike delmålene man må sette seg på veien til objectivet, for å kunne oppnå resultater. Disse er gjerne mer kvalitative en selve ambisjonen. Det er ikke nok med å si at man skal «dominere yrkesklesbransjen i vestfold», virksomheter er også nødt til å ha ulike delmål på veien, som kan brukes som styringsvariabler mot organisasjonens objective. Slike delmål er nødt til å være så objektive som mulig, slik at de ulike teamene i organisasjonen skal kunne befinne seg i samme spor. Det anbefales ikke at man setter mer enn 3-5 Key results. For at delmålene skal være holdbare bør de baseres på vekst, engasjement, inntekter og kvalitet. Eksempler på to gode Key results kunne vært:

  • KR1: Få 30% høyere omsetning av klessalget i vestfold
  • KR2: Få 1-2 oppslag i lokalaviser i den kommende perioden.

Du må gjerne ta en titt på denne videoen, dersom du ønsker en annen forklaring på OKR:

https://www.youtube.com/watch?v=sZNzgzL9FDk&t=6s

Hvordan kan du benytte deg av OKR i din virksomhet?

I forkant av en workshop for å implementere OKR i virksomheten, vil det være mest gunstig og ikke involvere for mange i prosessen. Her vil nøkkelpersoner være de som er de viktigste personene å inkludere i workshopen, toppen 4-12 personer. I forberedelsen til møtet, vil det være nødvendig at alle ansatte eller team-medlemmer sender inn forslag til hva de mener bør være virksomhetens objective for neste kvartal i forkant. Prosessen med å sende inn forslag bør være så effektiv som mulig, så noe lenger enn en 24 timers frist for innsendingen er ikke nødvendig.

I gjennomføringen av workshopen presenterer Inevo en følgende kjøreplan:

Trinn 1: Presenter Objectives

Trinn 2: Diskuter, ranger og velg tre

Trinn 3: Freelisting av Key results

Trinn 4: Sortering og bestemme konkrete Key results

Trinn 5: Sette verdier

Trinn 6: Evaluer arbeidet.

Dersom du syntes OKR virker som et interessant målstyringsverktøy for din virksomhet må du gjerne gjennomføre Inevo sitt kurs, eller ta en titt på deres hjemmeside. Dersom du er nysgjerrig på kurset klikk HER.

Hvorfor benytte seg av et slikt målstyringsverktøy?

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/samarbeid-macbook-sitte-kolleger-3184338/

Det viser seg at 95% av ansatte i ulike typer organisasjoner er usikre på hva som er selskapets strategi (Kaplan and Norton, 2005). Dette er etter min mening et veldig kritisk utgangspunkt for virksomheters vekst og målsetninger. OKR som et styringsverktøy vil derfor kunne være nyttig og essensielt og implementere, for å sikre en bredere interesse og et større felleskap hos ansatte og ledelsen i en virksomhet. På denne måten kan man sammen jobbe strukturert og målrettet mot bestemte mål i organisasjonen. Hva tenker du om OKR?

-Emilie

Du må gjerne legge meg til på LinkedIn

Referanser:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *