Bærekraftsmål i en belysning av bærekraftige tiltak

Innholdsfortegnelse:

 1. FN’s bærekraftsmål
 2. Konkrete bærekraftsmål som Helthjem vil jobbe mot de neste årene
 3. Hvilke bærekraftsmål retter de nye tiltakene seg mot?

Vi har nå beveget oss over i modul 2 av digital markedsføring. Denne modulen omhandler sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv. Denne modulen vil bli avsluttet med en to ukers gruppeeksamen. I denne eksamenen vil vi sette oss inn i en valgfri virksomhet og drøfte deres drift sett fra et bærekraftsperspektiv. Min gruppe har valgt å skrive om Helthjem. Dette gjør at flere av de neste blogginnleggene vil omhandle nettopp virksomheten.

I dette blogginnlegget vil jeg se nærmere på hvilke av FN’s bærekraftsmål som er relevante for vår valgte virksomhet, Helthjem sine muliggjørende tiltak. For å avgrense oppgave vil jeg belyse de tre bærekaftsmålene som jeg mener er mest relevante og deretter vise til hvorfor jeg mener at akkurat disse tre målene er relevante.

FN’s bærekraftsmål

Dette er e skjermdump av FN’s bærekraftsmål hentet fra FN sin hjemmeside

FN’s bærekraftsmål ble vedtatt av medlemslandene til FN i 2015, og tar for seg 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling (Regjeringen 2022). Disse målene er en felles arbeidsplan for verden og skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (FN 2022). Bærekraftsmålene kan deles inn i tre ulike dimensjoner klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. De ulike målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Konkrete bærekraftsmål som Helthjem vil jobbe mot de neste årene:

 • «Innen 2022 skal vi redusere bruken av plast med 90%».
 • «Innen 2025 skal vi redusere co2-utslippene med 50%».
 • «Vi legger til rette for at forbrukere kan ta grønnere valg i hverdagen».

Målene er hentet fra Helt hjem sin miljøside: https://helthjem.no/milj%C3%B8

Hvilke bærekraftsmål retter de nye tiltakene seg mot?

FN’s bærekraftsmål nummer 12 omhandler ansvarlig forbruk og produksjon. Dette går ut på at man skal sikre bærekraftig forbruks og produksjonsmønstre (FN 2022). Etter min mening er dette et svært relevant bærekraftsmål for helt hjem. En av årsakene til dette er blant annet virksomheters sløsing av emballasje. Ved at virksomheten setter spesifikke krav til forbrukeren om valg av emballasje, blir forbrukeren tvunget til å velge emballasje som kan brukes flere ganger og dermed unngå voldsomme mengder svinn av emballasje.

Bærekraftsmål nummer 3 er et annet relevant mål for virksomheten. Dette målet tar for seg god helse og livsskvalitet.Målet går ut på å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle uansett alder (FN 2022). Ved at virksomheten utarbeider sosiale aktiviteter for sine ansatte som skikurs, løp og kajakk, bidrar virksomheten til en sosial kultur der de knytter mennesker sammen. Samt sørge for at de ansatte holder seg i aktivitet. Et slikt tiltak kan plasseres under det å sikre god helse og livskvalitet.

Bærekraftsmål nummer 4 tar for seg god utdanning. Dette målet går ut på at man skal «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle» (FN 2022). Et av tiltakene Helthjem kan gjøre knyttet til bærekraftsmål nummer 4, er å mulighetsgjøre en god utdanning for personer i uland som sliter økonomisk. Dette kan gjøres  ved at de oppretter fond som er direkte rettet til å bygge skoler eller kunne gi bort stipender til gratis utdanning. En annen mulighet er å benytte benytte fondene til organisasjoner som hjelper mennesker.

Referanser:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-utdanning

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

FN. 2021. «Ansvarlig forbruk og produksjon». FN.no. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/om-barekraftmal/id2598090/

https://helthjem.no/milj%C3%B8

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet

Ett svar på “Bærekraftsmål i en belysning av bærekraftige tiltak”

 1. Hei Emilie,

  Så fint at du har presentert deres bedrift i dette blogginnlegget og at dere har valgt helthjem.no. Det er utrolig spennende bedrift som er nytenkende og aktuell! I tillegg er det veldig fint å se at du har plukket ut tre sentrale bærekraftsmål.

  Det blir spennende å lese dine neste blogginnlegg!

  Stå på!

  Thea K, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *